Ga snel naar

www.zeevaartboeken.nl 

Ertstanker Johannes Frans bij de Hoogovens in IJmuiden. De Johannes Frans was een zusterschip van de PG Thulin en de Jacob Verolme.